• Sähköverkkoyhtiön ylläpitoprosessin tehostaminen 

   Saaristo, Hannu (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa selvitetään sähköverkkoyhtiöiden kunnossapitokustannuksia toimintolaskenta-analyysillä kahden case-tapauksen kautta. Tutkielman teoriaosassa esitellään keskeisimmät toimintolaskentaan ja kunnossapitoon liittyvät ...
  • TOIMINTOPERUSTEINEN KUSTANNUSLASKENTA RADIOLOGIASSA Case: Vaasan sairaanhoitopiirin radiologian yksikkö 

   Helenius, Ville (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Julkisen terveydenhuollon paineet ovat kasvaneet viime vuosikymmen aikana, eikä kehitykseen ole näkyvissä pikaista muutosta. Useat tekijät, kuten väestön ikääntyminen, entistä kalliimmat hoitomenetelmät, kroonisten sairauksien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.