• Sähköverkkoyhtiön ylläpitoprosessin tehostaminen 

      Saaristo, Hannu (2005)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielmassa selvitetään sähköverkkoyhtiöiden kunnossapitokustannuksia toimintolaskenta-analyysillä kahden case-tapauksen kautta. Tutkielman teoriaosassa esitellään keskeisimmät toimintolaskentaan ja kunnossapitoon liittyvät ...