• Betrayal Trauma in Jane Smiley's Novel A Thousand Acres 

      Rodi-Risberg, Marinella (2002)
      Pro gradu - tutkielma 
      Avhandlingen granskar upplevelsen av trauma så som det upplevs av huvudpersonen Ginny i Jane Smileys roman A Thousand Acres. Romanen är en omarbetning av William Shakespeares King Lear från äldsta dottern Gonerills perspektiv. ...