"årsredovisningsförord" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • VD har ordet. Teman och språkliga drag i årsredovisningars förord 

   Poranen, Marjaana (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu-tutkielmani tarkoituksena on vertailla tulokseltaan tappiollisten ja tulokseltaan voitollisten yritysten vuosikertomusten esipuheita. Materiaalini koostuu kuuden ruotsalaisen ja ruotsalaissuomalaisen yrityksen ...