"ämnesområden" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Modalitet i uppsatser skrivna av elever i årskurs 3, 6 och 9 

   Vikfors, Emilia (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Syftet med min avhandling var att undersöka användningen av modalitetsmarkörer i texter skrivna av elever i årskurs 3 (38 texter), årskurs 6 (27 texter) och årskurs 9 (35 texter). Alla elever hade skrivit sina uppsatser ...