• Modalitet i uppsatser skrivna av elever i årskurs 3, 6 och 9 

      Vikfors, Emilia (2011)
      Pro gradu - tutkielma 
      Syftet med min avhandling var att undersöka användningen av modalitetsmarkörer i texter skrivna av elever i årskurs 3 (38 texter), årskurs 6 (27 texter) och årskurs 9 (35 texter). Alla elever hade skrivit sina uppsatser ...