"älypuhelimet." - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Retoriset keinot uuden viestintäteknologian verkkomainostamisessa 

   Honkola, Markku (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa selvitin, millä erilaisilla tyyleillä yritetään puhutella lukijaa älypuhelimia mainostavilla verkkosivuilla. Esille nousseita tyylivastakohtia olivat kohtelias-epäkohtelias, arvostava-vähättelevä, vakuuttava ...