• Maahanmuuttajataustaisten nuorten kielelliset identiteetit 

      Miettola, Saara (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia ovat Suomen maahanmuuttajataustaisten nuorten kielelliset identiteetit. Tutkimuksessa selvitettiin, pitävätkö maa-hanmuuttajataustaiset nuoret itseään yhtäältä yksi- ...