"äidinkieli" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Maahanmuuttajataustaisten nuorten kielelliset identiteetit 

   Miettola, Saara (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia ovat Suomen maahanmuuttajataustaisten nuorten kielelliset identiteetit. Tutkimuksessa selvitettiin, pitävätkö maa-hanmuuttajataustaiset nuoret itseään yhtäältä yksi- ...