• Kimppulisäykset (a,b)-puissa 

      Mannila, Markus (2003)
      Pro gradu - tutkielma 
      Talletettaessa tietoja tietokantaan tieto talletuspaikasta sijoitetaan yleensä erilliseen indeksirakenteeseen. Indeksointi pyritään suorittamaan siten, että indeksiin tehtävät päivitykset voidaan suorittaa mahdollisimman ...