• 3d-mallinnuspalvelun tuotteistaminen 

   Siljamäki, Tapio Antti Oskari (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena on hammaskipsimallien digitointiin kehitettävän 3d-mallinnuspalvelun tuotteistaminen. Tuotteistamisella pyrittiin luomaan palvelulle selkeä ja houkutteleva toimintamalli, mikä mahdollistaisi kannattavan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • 3D-tulostaminen 

   Lakkonen, Jukka (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkielmassa perehdyttiin 3D-tulostamisen kehitykseen ja sen tarjoamiin mah-dollisuuksiin tulevaisuudessa. Tutkielmassa käsiteltiin myös 3D-tulostamisen mahdol-lisista vaikutuksista tuotantoketjuun ja tuotantoon. ...
  • A Feasibility Study of Azure Machine Learning for Sheet Metal Fabrication 

   Kwitek, Marek (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   The research demonstrated that sheet metal fabrication machines can utilize machine learning to gain competitive advantage. With various possible applications of machine learning, it was decided to focus on the topic of ...
  • A SIMULATION MODEL FOR MAPPING CARBON DIOXIDE EMISSIONS TO DEVELOP A GREEN LOGISTICS SYSTEM 

   Chen, Yang (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   The aim of this thesis is to develop a simulation tool that helps companies to track and re-evaluate the environmental impacts on their logistics systems. A discrete event based simulation model is used and developed in ...
  • ABC-analyysi yrityksen työkaluna 

   Wilamo, Hanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu-työn teoriaosuus käsittelee varastonhallintaa ja materiaalinohjausta valmistavan tuotannon näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan ABC-analyysin käyttöä, sen sovelluksia ja sovelluskohteita. Yrityksessä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ABC-analyysin hyödyntäminen materiaaliohjauksessa 

   Haapasaari, Jutta (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu – tutkielman teoriaosuus käsittelee materiaaliohjausta ja varastonhallintaa valmistavan tuotannon näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan ABC-analyysin käyttöä ja sen hyödyntämistä materiaaliohjauksessa. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ABCDE-XY- ANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN 

   Järvimäki, Hannu (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää moniulotteisen nimikeluokittelun soveltumista Rautaruukki Oyj:n teräspalvelukeskusten raaka-aineiden materiaalinhallintaan. Kirjalli-suusosassa tarkastellaan materiaalienhallinnan ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Agile project management in engineering, procurement and construction projects: A case study of ABB Grid Integration Finland 

   Oja, Jonna (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis is commissioned by ABB Grid Integrations Finland. The case organization was interested in finding out if agile project management (APM) and particularly the Scrum framework could improve the management of their ...
  • Agile Supply Demand Networks Approach to Optimize Inventory and Reduce Lead Time 

   Yuan, Li (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis work is application of the ASDN (Agile Supply Demand Networks) software to improvement toy logistics network. The researcher worked as a development engineer with ASDN software and tasks were design an example ...
  • Ajanvarausprosessin laadun kehittäminen Contact Centre X:ssä 

   Ulvila, Hanna-Maija (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli selvittää case -yrityksen ajanvarausprosessin laatuun heikentävästi vaikuttavia tekijöitä toiminnan laadun näkökulmasta ja tarkastella henkilöstöä laadun tekijänä. Tämän lisäksi tavoitteena oli ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alakulttuurit yrityksen toiminnassa – Case Suomen Ilmanvaihto ja Huoltopalvelut Oy 

   Hyökki, Ville (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia alakulttuureiden vaikutusta yrityksen toimintaan. Tutkimus suoritetaan tapaustutkimuksena, jossa kohdeorganisaationa on suoramyyntiin keskittyvä yritys. Lähtötekijänä tutkimuksessa ...
  • Alihankinnan riskit Kiinassa 

   Ollinkoski, Pasi (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tänä päivänä yritykset pyrkivät tehostamaan toimintaansa keskittymällä ydinosaamiseensa ja ulkoistamalla sen ulkopuolelle jäävät toiminnot. Yritysten kansainvälistyessä alihankkijoiden valinta ulotetaan kotimaisista ...
  • Alihankintahintamallin valinta 

   Yrjänä, Martti (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää voidaanko tieto- ja viestintäteknologian (ICT) alan alihankintasopimuksen hintamallin ja alihankintaa hankkivan startup-yrityksen taloudellisen aseman välisiä suhteita mallintaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Alihankintaverkoston palvelustrategiat globaalissa toimintaympäristössä 

   Sauna-aho, Sinikka (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Teollisuustuotteiden valmistuksessa on alihankintaverkostolla tärkeä osuus. Yritysten toiminnoista ne osuudet, jotka eivät kuulu yrityksen oman ydinosaamisen piiriin toteutetaan usein alihankkijoiden toimesta. Näin ...
  • Alumiinitoimialan analyysi 

   Koponen, Pasi (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena on analysoida alumiinitoimialan kehitystarpeita pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen osa koostuu toimiala-analyysistä, SWOT-analyysistä ja innovatiivisen ajattelun ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • AN EFFICIENCY EVALUATION OF SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIES BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

   Frehe, Thorsten (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis wants to introduce into the concepts of data envelopment analysis. DEA is a non-parametric tool in the field of Operations Research applying linear programming. Data Envelopment analysis determines the technical ...
  • Analysis of Competencies of Sales Personnel of Banking Sector in Pakistan 

   Imran, Faisal (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   The banking sector of Pakistan is playing a pivotal role in the economy of country. Over the last two decades, private banks have progressed rapidly. It resulted into highly competitive environment in this sector which ...
  • ANVIA ENTERPRISE WIRELESS LOCAL AREA NETWORK MARKET ANALYZES AND BUSINESS MODEL ENHANCEMENTS. 

   Tas, Mehmet (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   For almost 15 years, since it has been released, Wi-Fi has been one of the dominant technologies in telecommunication world. However, because of its weaknesses related to security, interference and weak quality of service ...
  • Application of Axiomatic Design to Electric Bicycles 

   Kreuzer, Andreas (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Market conditions and the situation inside electric bicycle producing companies require a product development process which ensures that customer requirements are met and problems in product design are identified at an ...
  • ARVOT, ASENTEET JA JOHTAJUUS KÄRKIMEDIALEHDISSÄ 

   Harjamäki, Sauli (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kirjehaastatteluin selvittää Kärkimedialehtien kustannusyhtiöissä toteutettuja arvoprosesseja, asenteita työläistaustaisiin johtajiin ja lehdissä toteutuvaa johtamiskäyttäytymistä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.