Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityötTietotekniikka (KTM)

  • A SHARED INFORMATION SYSTEM FOR TOURISM ENTERPRISES IN DEVELOPING ECONOMIES 

   Tyynelä, Lauri Matti (2011)
   Diplomityö
   In a developing economy's business environment, introduction of new technology creates a large potential for more effective and streamlined production of tourism services. This study shows guidelines of design of an ...
  • A Software Framework for Storing User Workspaces of Desktop Applications 

   Lehesvuo, Arvi (2012)
   Diplomityö
   There are many design problems faced in user interface design of desktop applications. For most of the problems there is some suitable design pattern or existing software component to cope the problem, without having to ...
  • A Software Implementation of the Requirements Abstraction Model 

   Norrback, Oskar (2014)
   Diplomityö
   Requirements are often referred to as one of the main reasons for failed software projects. In this thesis we review the Requirement Abstraction Model (RAM) as outlined by Tony Gorschek and Claes Wohlin. RAM was developed ...
  • Adjacency visualization in mobile networks 

   Laipio, Lauri (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   The ever-increasing usage of mobile phones forces the network operators to expand and tune their mobile networks continuously to meet the growing requirements for the quality of service. This is done with the help of ...
  • Aikasarjan mallintaminen Multi-Layer-Perceptron -neuroverkolla 

   Kankaanpää, Jyrki (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä työssä tutkitaan miten Multi-Layer-Perceptron -neuroverkolla mallinnetaan aikasarjoja ja miten luotua mallia voidaan käyttää tuottamaan ennusteita mallinnetusta aikasarjasta. Lisäksi konstruoidaan neuroverkkosovellus, ...
  • Alihankintasopimukset ohjelmistoliiketoiminnassa 

   Viljamaa, Teuvo (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma käsittelee alihankintasopimuksia elinkeinonharjoittajien välisissä sopimussuhteissa ja se on toteutettu teoreettisena kirjallisuustutkimuksena, nojautuen vahvasti lakiteksteihin, säädöstietokantaan ja ...
  • An Adaptive Differential Algorithm 

   Vainioranta, Ville (2013)
   Diplomityö
   Differential Evolution is an evolutionary algorithm designed for global optimization. Its main assets are simplicity, ease of use, and effectiveness, which has been demonstrated in different research papers and evolution ...
  • ANVIAN ASIANTUNTIJAN TIETOTEKNINEN ASIAKASPALVELU JA OSAAMINEN 

   Saari, Minna (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimustyössä halutaan asiantuntijan näkökulmasta selvittää ihmisten välistä viestintää tietoteknisissä asioissa, sekä asiantuntijan omia tiedonhakuun ja osaamiseen liittyviä valmiuksia. Tutkimusongelma käsittelee Anvian ...
  • Application reference architecture in public clouds 

   Katajamäki, Anna (2014)
   Diplomityö
   Interest towards cloud computing and its usage in companies core processes has been rising during the last decade. Cloud computing is already a common phenomenon among ordinary consumers and one can run into them almost ...
  • Apumuistien historia ja käytettävyys 

   Tåg, Paulina (2006)
   Diplomityö
   Apumuisteilla tarkoitetaan pysyviä pitkäaikaisvarastoja, joihin voidaan tallentaa tiedostoja ja varmuuskopioita, sekä joista niitä tarvittaessa voidaan hakea. Apumuistit säilyttävät sisältämänsä tiedon ilman sähköä. Tässä ...
  • Arvopapereiden analysointijärjestelmä 

   Nikkola, Jarkko (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pro gradu –tutkielman tavoitteena on tutkia ja suunnitella arvopapereiden analyysijärjestelmä. Pääpaino tutkielmassa on analysoida järjestelmän käytettävyyttä, käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä tutkia arvopapereiden ...
  • Asiakas-palvelinrakenteen erilaiset verkkorajapinnat 

   Saari, Anna-Kaisa (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman aiheena oli asiakas-palvelinrakenteen erilaiset verkkorajapinnat. Suunniteltaessa sovelluksia asiakas-palvelinrakenne on rakenteena yleisesti käytetty, sillä sitä käyttäen saadaan toteutettava sovellus jaettua ...
  • Asiakasodotukset verkkopalveluille ja niiden merkitys automyynnin premium-segmentissä 

   Mäkinen, Ville (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on murroksessa ja yhä useammin ensimmäinen kohtaaminen palveluntarjoajan kanssa tapahtuu digitaalisissa rajapinnoissa. Tässä kehityksessä perinteisen kivijalkamyymälän ja verkkopalveluiden ...
  • ATK-AVUSTEINEN TILINTARKASTUS JA TARKASTUSOHJELMIEN KÄYTETTÄVYYS 

   Kangas, Kaarina (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Atk-tilintarkastus sisältää sekä tietojärjestelmän tarkastuksen, että atk-avusteisen tilintarkastuksen. Suurten tietomäärien käsittelyyn on kehitetty erilaisia tarkastus-ohjelmistoja. Tässä tutkielmassa vertaillaan kahden ...
  • Audio-CD-levyjen kopiosuojaus 

   Ojanperä, Janne (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Audio-CD-levyn kopiosuojauksen tarkoitus on estää musiikin laiton kopiointi. DRM (Digital Rights Management, suomeksi digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) on yleisnimi tekniikoille, joilla pyritään rajoittamaan sitä, ...
  • Automaattisen verkonvaihtokytkimen testaus 

   Lehtinen, Essi (2007)
   Diplomityö
   Tuotekehitystä viitoittaa yrityksen sisäinen prosessimalli. Kehitystä tukevat dokumentointi ja vikamekanismien huomioiminen sekä niihin varautuminen ajoissa. Tuotteelle tehdään testausta sekä suunnittelun eri vaiheissa ...
  • Avustetun satelliittipaikannuksen vaikutukset teleoperaattorin liiketoiminnalle 

   Keski-Nisula, Pasi (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vaikka paikka on elämän perussuure, on vasta viime aikoina paikan mittaamiseen tarvittava tekniikka tullut niin pieneksi ja edulliseksi, että se voi yleistyä jokaisen mukana kannettavaksi. Paikkatieto matkapuhelimissa tulee ...
  • Big Data - Monimuotoisen asiakastiedon rikastaminen hyötyinformaatioksi Six Sigmaa hyödyntäen 

   Nieminen, Pasi (2014)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän työn aiheeksi olen valinnut suuren ja monimuotoisen asiakastiedon, big datan, hyödyntämisen organisaatiossa. Työn tarkoituksena on avata millä tavoin big data eroaa tavallisesta datasta ja millä tavoin sitä voidaan ...
  • CAD-järjestelmän kehityskulku 2D:stä 3D:hen eri näkökulmasta katsoen ja sen käyttö tuotantosovelluksessa 

   Alizadeh Barani, Mohammad Reza (2005)
   Diplomityö
   3D-suunnitteluun siirtymiseen on liitetty hyvin usein pelkoja: investointi ei maksa koskaan itseään takaisin, ohjelmistot ovat vaikeita käyttää, jo tehtyjä suunnitelmia ei voida käyttää jatkossa ja niin edelleen. Aikaisempia ...
  • Comparison of the performance of 3G security algorithms in the NAS layer 

   Yasin Ararse, Abdi-Hakim (2013)
   Diplomityö
   Cryptographic functionality implementation approaches have evolved over time, first, for running security software on a general-purpose processor, second, employing a separate security co-processor ,and third, using built-in ...