• A COMPARATIVE HAPPINESS AND UTILITY ANALYSIS BETWEEN MORTGAGE FINANCED OWNER-OCCUPATION AND RENTING 

   Osala, Alexandra (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yesterday’s struggle to survive has transformed into a struggle towards happiness and utility. As many seem to believe that mortgage financed owner-occupation is the key to happiness it is important to study how a ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Asuntokunnan keskikoko asuntokysynnän selittäjänä 

   Kukko, Heikki (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asuntokunnan keskikoolla tutkimuksessa tarkoitetaan asuntokunnan henkilömääräistä keskiarvoa. Se on laskettu tutkimuksessa toteutetun aluejaon muodostamille yhdelletoista alueelle Suomessa väestön määrän ja asuntokuntien ...
  • Asuntomarkkinat Euroopan integraatiossa 

   Salmi, Maria (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Asuminen on jokaiselle välttämätöntä ja asuntomarkkinoiden kehitystä seurataan suurella mielenkiinnolla ajasta ja paikasta riippumatta. Kalleina ja pitkäaikaisina hankintoina asuntojen hintoihin vaikuttavat tapahtumat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Baltian ja Venäjän merkitys rakennusliikkeiden kasvulle 

   Svartling, Lauri (2009)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuonna 2008 Venäjän toimitilarakentamisen volyymi oli selkeästi Euroopan korkein. Suomalaisten urakoitsijoiden laadullinen etumatka ja korkeatasoinen projektijohto-osaaminen ovat selkeitä voimavaroja Venäjälle suuntautuvalle ...
  • Baltian maiden ja euroalueen taloudellinen lähentyminen - Esiintyykö suhdanteiden välistä konvergenssia? 

   Hakala, Noora (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Baltian maat liittyivät Euroopan unionin jäseniksi vappuna 2004 ja ovat ilmoittaneet halunsa ottaa käyttöönsä yhteisvaluutta euron mahdollisimman nopealla aikataululla. Jotta maat hyötyisivät euron käyttöönotosta, tulisi ...
  • Baltian maiden suhteellinen etu ja erikoistuminen ulkomaankaupassa 

   Rahko, Jaana (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viimeisten kymmenen vuoden aikana Baltian maat ovat olleet siirtymävaiheessa kohti Euroopan unionia ja vuodesta 2004 lähtien jo jäseniä. Tänä aikana Baltian maiden kansantalous ja ulkomaankauppa ovat kokeneet myös huiman ...
  • Basel II -vakavaraisuusuudistus ja Sampo Pankin luottoriskien hallinta 

   Juutinen, Tuuli (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Basel II -vakavaraisuusuudistusta on valmisteltu Baselin pankkivalvontakomiteassa ja Euroopan unionissa jo vuodesta 1998 lähtien. Uudistus muuttaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussääntelyä ja valvontaa ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Bioteknologiayrityksen uusi arvonmääritys malli -Laadullisiin tekijöihin perustuva nelikenttävaluaatio. 

   Lehmus, Pekka (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma rakensi uuden laadullisen arvonmääritysmallin bioteknologiayrityksille. Bioteknologian on ennakoitu olevan seuraava ns. uuden talouden buumi sijoitusmarkkinoilla. Bioteknologiayritysten rakenteet ja toimintatavat ...
  • BRÄNDIYHTIÖIDEN OSAKETUOTOT FINANSSIKRIISISSÄ 2007–2010 

   Ahonen, Veli-Matti (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viime vuosina maailmantaloutta ravistellut finanssikriisi ja sen jälkiseuraukset ovat tehneet sijoitusympäristöstä haasteellisen. Osakemarkkinoiden heilunta ja jyrkät korjausliikkeet ovat asettaneet pitkän aikavälin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Budjettivajeen ja vaihtotaseen vajeen yhteys Suomessa 

   Moberg, Hannu (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Budjettivajeen ja vaihtotaseen vajeen välisestä suhteesta nousee esiin neljä testattavaa hypoteesia. Perinteinen näkemys on, että budjettivaje johtaa vaihtotaseen vajeeseen joko valuuttakurssin vahvistumisen tai korkeampien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Coping with the Dutch Disease - The Case of Norway 

   Ehrs, Mikael (2007)
   Pro gradu - tutkielma 
   Norway is a net exporter of oil and natural gas, the third most important petroleum exporting country in the world. The sales create considerable resource revenue for the Norwegian State, amounting to hundreds of billion ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Dynamic linkages between EU bond markets 

   González Correia, Mariana (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   The literature on dynamic linkages between the financial markets is mostly concentrated in the equity markets rather than the bond markets. Thus, the purpose of this thesis is to examine the dynamic linkages between the ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Education Human Capital and Economic Growth: A Study with Finnish Linked Employer-Employee Data 

   Lintamo, Mikko (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   This Thesis studies the implications of education human capital and especially the relation between education and economic growth using a linked employer-employee data from 1995 to 2006. The main objective of the study is ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Effects of Macroeconomic News Announcements on Finnish Sector Index Returns 

   Tuomaala, Maunu (2013)
   Pro gradu - tutkielma 
   Stock markets are widely recognized as a leading indicator for economic growth and business cycles and therefore they reflect almost instantly the current state of the economy. Obviously the news considering macroeconomic ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Efficiency of the stock exchanges and merging markets: The liquidity study of the Helsinki Stock Exchange in 1999-2004 

   Kolula, Susanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   European stock exchanges have historically been local monopolies and thought as public entities. However, quite recently, the stock exchanges have also been thought as operative firms. Following this point of view, more ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Emu ja epäsymmetristen häiriöiden ongelma 

   Kennilä, Joanna (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän Pro gradu –työn tarkoituksena on tutkia muodostaako Euroopan Unioni (EU) mahdollisesti optimaalisen valuutta-alueen (OVA–) teorian mukaisen alueen. Tämä määrittää ne osallistujamaiden taloudellisten rakenteiden ...
  • Epäsymmetrinen informaatio ja luottoriski asuntoluotonannossa 

   Jääskeläinen, Nanna (2008)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien asuntoluotonannon suurin riski on luottoriski, jonka realisoituessa velallinen joutuu maksukyvyttömäksi eikä pysty maksamaan luottoaan pankille takaisin. Luottoriskin realisoituessa myös epäsymmetrisen informaation ...
  • Epäsymmetrinen informaatio pankkitoiminnassa - Tarkastelussa sijoitusneuvontapalvelut 

   Sivula, Tuija (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Pankkien välinen kilpailu on viime vuosina lisääntynyt ja tämän seurauksena pankkien toiminta on muuttunut yhä myynnillisemmäksi. Pankkitoimihenkilöitä koulutetaan myymään paremmin ja hyvin usein asiakkaatkin ovat asiasta ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • EU:n direktiiviehdotus palveluista sisämarkkinoilla - vaikutus kiinteistönvälitysalaan Suomessa 

   Pasanen, Veli Matti (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   EY-komissio antoi vuoden 2004 alussa ehdotuksen, jonka tarkoituksena on palveluiden tarjonnan tehostaminen EU:n jäsenmaiden välillä. Tällä palveludirektiiviehdotuksella pyritään helpottamaan sekä palveluiden liikkumista ...
  • EU:n itälaajenemisen taloudelliset vaikutukset Suomelle 

   Nyyssönen, Elli (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Euroopan unioni laajeni vuonna 2004 kymmenellä Keski- ja Itä-Euroopan maalla. Itälaajeneminen on merkittävä ja haasteellinen askel unionin integraatiokehityksessä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää monipuolisesti ...