• Alarm based root cause diagnostics 

   Koivumäki, Edward (2015)
   Diplomityö
   The increasing requirements regarding reduced emissions and improved engine efficiency contribute in more complex engine systems. To date, the engine troubleshooting has been done mostly manually and is a difficult and ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Automatic control of the step-up transformer tap changer and generator voltage regulator 

   Hinders, Kim (2015)
   Diplomityö
   In the modern power systems advanced automation is the first choice for all operations. At the same time when the automation level is advanced, safety and security are also vital. In this thesis automatic voltage control ...
  • Bi-Directional Distributed Thermal Response Test 

   Kattilakoski, Ilkka-Matti (2017)
   Diplomityö
   The research problem is to perform a bi-directional distributed thermal response test (DTRT) and to describe what is occurring. With bi-directional is meant a heating and cooling test. Those, in addition to distributed ...
  • Biokaasun epäpuhtauksien poisto kiinteäoksidipolttokennon vaatimalle tasolle 

   Nisula, Matti (2012)
   Diplomityö
   Biokaasun käyttö energiantuotannossa on kasvamassa maailmanlaajuisesti sen saatavuuden ja ilmastoneutraalin hiilidioksidipäästömäärän johdosta. Biokaa-sua muodostuu jatkuvasti hapettomissa olosuhteissa orgaanisen aineksen ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Biopolttoaineita tuottavan hybridijärjestelmän optimointi - Pieni kaksoispolttoainekäyttöinen CHP-laitos sähköntuotannossa 

   Suomela, Janne (2014)
   Diplomityö
   Biopolttoaineilla on suuri merkitys yhtenä ratkaisuna fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Biodieselillä, -etanolilla ja -kaasulla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita esimerkiksi ajoneuvoissa. Hajautetussa ...
  • Cultivation of microalgae in wastewater -water treatment and biomass production 

   Martonen, Katarina (2017)
   Diplomityö
   The purpose of this thesis is to study whether cultivation of the microalgae Scenedesmus dimorphus is feasible in wastewater from the local municipal wastewater treatment plant Pått in Vaasa. Microalgae were cultivated in ...
  • Cylinder balancing based on torsional vibration 

   Carlson, John (2014)
   Diplomityö
   In this thesis, an implementation is presented for a cylinder balancing algorithm that is based on torsional vibration measurement of the crankshaft. This algorithm has been originally presented by Fredrik Östman in his ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Deactivation effects of biofuels on SCR catalysts 

   Uuppo, Markus (2012)
   Diplomityö
   Selective Catalytic Reduction (SCR) technology is widely used for reducing nitrogen oxides (NOX) from exhaust gases. Nitrogen oxides are harmful for humans and the environment. The SCR catalysts convert nitrogen oxides to ...
  • DECOUPLING OF ELECTRICITY AND HEAT PRODUCTION IN ENGINE DRIVEN CHP PLANT WITH ENERGY STORAGE SOLUTIONS 

   Kumlander, Ville (2016)
   Diplomityö
   An engine driven CHP plant offers a high efficiency choice for district heating applications and electricity production. The plant is able to start and stop within minutes so it operates well in a system with increasing ...
  • Distributed Temperature Sensing Method - Usability in Asphalt and Sediment Heat Energy Measurements 

   Mäkiranta, Anne (2013)
   Diplomityö
   Geoenergia koostuu maan sisältä tulevasta geotermisestä energiasta ja auringon säteilyenergiasta. Geoenergiaa on saatavilla maasta, kallioperästä, vesistöistä, sedimentistä ja asfaltista. Asfaltti- ja sedimenttilämpö sekä ...
  • DPF:n passiivinen regenerointi työkonedieselmoottorissa 

   Vehmasto, Jiri (2012)
   Diplomityö
   Jatkuvasti tiukentuvat pakokaasun päästörajoitukset ovat ajaneet moottoritek-niikan kehitystä jo pitkän aikaa. Vuonna 2014 tulevat voimaan uudet päästöra-joitukset non-road -moottoreille, jotka rajoittavat vain NOX-päästöjä. ...
  • Emergency power supply monitoring and testing embedded in transfer switches 

   Kukkurainen, Martti (2017)
   Diplomityö
   In this thesis, the key components of the emergency power supply system (EPSS) and the extended scope of critical power standards are reviewed and discussed by strongly emphasizing the facility manager’s perspective, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Energiahallinta Vaasan kaupungin kiinteistökannassa 

   Tapojärvi, Mikko (2015)
   Diplomityö
   Tässä tutkimuksessa kehitettiin Vaasan kaupungin omistamaan ja Vaasan Talotoimi –liikelaitoksen hallinnoimaan julkiseen rakennuskantaan sovellettu energiahallintajärjes-telmä. Työn lähtökohdaksi selvitettiin Vaasan Talotoimen ...
  • Energiankäytön optimointi ABB oy:n Protection & Connection -yksikössä 

   Nissinen, Reko (2016)
   Diplomityö
   ABB-yhtymä on asettanut yksiköilleen energiansäästötavoitteen vuodelle 2020. Liikevaihtoon suhteutetun energian kokonaiskulutuksen vähennystavoite on 20 % vuoden 2013 tasosta. Työssä tarkastellaan Protection & Connectionin ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Feasibility of hydrogen as fuel in medium speed engines 

   Pikka, Jarmo (2013)
   Diplomityö
   This Master’s Thesis consists of a study on hydrogen energy and its possible implementation in medium speed gas engines. The investigation is based on the recent knowledge on hydrogen as an energy carrier. Hydrogen economy, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Fluid flow modeling inside heat collection pipes with finite element method 

   Savola, Antti (2012)
   Diplomityö
   Builders and heat pump and pipe manufactures have faced new challenges as the demand on efficiency has become greater in the geoenergy sector. One method that can be used for increasing the heat transfer capacity in the ...
  • Geoenergialähteen termisten ominaisuuksien mittaamiseen soveltuvan laitteiston suunnittelu ja toteutus 

   Syrjälä, Tapio (2013)
   Diplomityö
   Vaasan Yliopiston alueelle ollaan toteuttamassa geoenergian tutkimuskeskusta. Tutkimuksia varten tarvitaan mittauslaitteisto, jonka avulla on mahdollista mitata lähteen lämmöntuotto- ja varastointikykyä. Geoenergialähde ...
  • Huippuvoimalan käyttöprofiilin vaikutus moottorin suunnitteluun 

   Sepänmaa, Mikko (2015)
   Diplomityö
   Diplomityön tavoitteena oli selvittää moottoriin kohdistuvia vaikutuksia, kun operoidaan huippuvoima- tai verkon tasapainotusmarkkinoilla. Vaikutuksia tutkittiin suunnittelun, rakenteiden ja huollon näkökulmasta. Tällaiselle ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Hybrid Scrubber Test Plan 

   Lassila, Henri (2012)
   Diplomityö
   During recent years, increasing attention has been directed towards ship emissions and their reduction. The United Nations specialized agency, IMO, is in charge of creating and setting regulations for ship emissions. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Investigating the effects of operating profiles on the engine reliability 

   Remy, Nicolas (2017)
   Diplomityö
   The target of this thesis was to find an efficient way of working or a method that could be used for sorting out the operating profiles of diesel engines in a dredger vessel. The work focused on exploring the load profiles ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.