• Architecture Exploration and Validation of an Embedded System using a Model-Based Design Approach 

   Vikström, Peter (2007)
   Diplomityö
   New technology and especially the technology development going on in the area of programmable integrated circuits supporting both soft- and hardcore processors and a variety of different IP blocks and interfaces enable ...
  • Design of Test System for Generation of Harmonic Sinusoids 

   Södergård, Tomas (2012)
   Diplomityö
   An essential component in monitoring of power systems is the protection relay. Since modern protection relays contain several advanced measuring functions test equipment for testing these internal functions is crucial both ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Development and testing of IEC 61850 network interference equipment - a case study 

   Björk, Mathias (2014)
   Diplomityö
   As the number of intelligent electronic devices (IEDs) is increasing in substation automation systems (SAS), the IEDs have often been extended with network communication conforming with the IEC 61850 standard, where the ...
  • ENERGIAHALLINNNAN VAATIMUKSET –HKSCAN OY 

   Savolainen, Ville (2016)
   Diplomityö
   Broilerin teurastamolla kulutetaan energiaa monissa eri käyttöhyödykkeiden muodoissa, kuten esimerkiksi sähköä lämpimän veden tuottamiseen, hiilidioksidia pakkaus- ja tainnutuskaasuihin sekä paineilmaa laitteiden toimintaan. ...
  • Energy Harvesting Solution for the UWASA Node: Applications for Wind Turbine Monitoring 

   Höglund, Thomas (2014)
   Diplomityö
   The aim of this thesis was to develop an energy harvesting solution for the UWASA Node for wind power station applications. Energy harvesting is the process by which small amounts of ambient energy is collected for use by ...
  • ENERGY MONITORING AND MANAGEMENT SYSTEM FOR OFF-GRID APPLICATION 

   Ghimire, Bhimsen (2017)
   Diplomityö
   The thesis was focused on off-grid energy production and consumption system. Meteoriihi Exhibition is off-grid system, including several renewable energy sources like solar, wind and diesel or biofuel generator. The ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Enhancing a Neurosurgical Imaging System with a PC-based Video Processing Solution 

   Koivuporras, Kari (2011)
   Diplomityö
   This work presents a PC-based prototype video processing application developed to be used with a specific neurosurgical imaging device, the OPMI® PenteroTM operating microscope, in the Department of Neurosurgery of Helsinki ...
  • FPGA-tekniikan opetuksen kehittäminen 

   Nurmi, Otto (2015)
   Diplomityö
   Digitaalitekniikan käytön yleistyminen teknisissä tuotteissa ja sovelluksissa yhä etene-vässä määrin tulee myös tekniikan alan korkeakoulutuksessa ottaa huomioon. Teknisissä tuotteissa digitaalitekniikkaa käytetään esimerkiksi ...
  • Frequency Estimation in Modern Protection Relays 

   Suomi, Frej (2007)
   Diplomityö
   This thesis had two goals, first to provide an evaluation scale and simulation framework usable for power grid frequency estimation method simulation and secondly to provide test results of the most promising methods using ...
  • Implementation of Genetic Algorithms on an FPGA Ethernet Tester 

   Järn, Staffan (2014)
   Diplomityö
   In electrical substation automation systems (SAS), intelligent electronic devices (IED) communicate over Ethernet within the IEC 61850 standard. The main objective of the standard is to bring compatibility, security and ...
  • IMPLEMENTATION OF THE METER-BUS PROTOCOL FOR MEDIUM AND LOW VOLTAGE INDUSTRIAL MEASURING AND MONITORING UNITS 

   Villavicencio Chávez, Franz Josef (2012)
   Diplomityö
   The main objective of this thesis work covers the design and implementation stages of the Meter-Bus (M-Bus) protocol having as target devices the VAMP96 medium and low voltage industrial measuring and monitoring units ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • IoT-sovelluksen toteutus, käyttöasteen seuranta 

   Yli-Luukko, Jaakko (2017)
   Diplomityö
   Tuotantoa tehostettaessa on tärkeää mitata laitteiden todellinen käyttöaste. Kun tiedetään, miten koneita käytetään ja mihin aika kuluu, voidaan myös löytää parannuskohteita. Kun saadaan parannettua koneiden käyttöastetta, ...
  • Kaustistamon ylemmän tason säädöt ja tehdasvertailu 

   Siponen, Seppo (2007)
   Diplomityö
   Työn tavoitteena on ollut parantaa Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan kaustistamon ohjattavuutta tekemällä ylemmän tason ohjaukset kaustisoinnin tärkeimmille säädöille. Työn kirjallisuusosassa tarkastellaan benchmarkingarviointia, ...
  • KODIN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

   Laakso, Henri (2009)
   Diplomityö
   Kodin ohjaus- ja valvontajärjestelmät ovat yleistyneet viime aikoina uusissa rakennuksissa, mutta vanhoihin rakennuksiin järjestelmän asennus on yleensä hankalaa ja vaatii paljon muutostöitä. Kaupalliset ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Kovametallipyörösahan sahausprosessin mittaus ja optimointi 

   Pekkanen, Mika (2009)
   Diplomityö
   Nopeus, tehokkuus, leikkuujälki sekä materiaalisäästöt ovat muuttujia, jotka luovat paineita sahakoneiden valmistajille valmistaa yhä parempia sahakoneita kustannuksien kuitenkin pysyessä mahdollisimman alhaisina. Terien ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • KUULAPELI / LabVIEW-konenäkötoteutus 

   Tupamäki, Ismo (2007)
   Diplomityö
   Työssä toteutettiin kuulapeli, jossa kuulaa liikutetaan neliön muotoisen tasopinnan kaltevuutta muuttamalla. Peli on moottoroitu ja ohjauksessa voidaan käyttää LabVIEW -tietokoneohjelmaa, joka on toteutettu graafisella ...
  • Kuulapeli: LabVIEW-toteutus 

   Niemi, Juha Tuomas (2006)
   Diplomityö
   Työssä toteutettiin kuulapeli, jossa kuulaa liikutetaan neliön muotoisen tasopinnan kal-tevuutta muuttamalla. Peli on moottoroitu ja ohjauksessa voidaan käyttää LabVIEW tietokoneohjelmaa, joka on toteutettu graafisella ...
  • Lähi-infrapunaspektroskopian hyödyntäminen elintarvikeprosessissa 

   Pekkala, Jouni (2006)
   Diplomityö
   Lähi-infrapunatekniikka on menetelmä, jolla voidaan selvittää pääasiassa orgaanisen materiaalin mm C-H ja O-H kovalenttisten sidosten värähtelyjä. Tämä värähtely voi tapahtua symmetrisesti tai epäsymmetrisesti. Kun materiaalia ...
  • Near-infrared Spectroscopy in Food Quality Control 

   Rintala, Tommi (2013)
   Diplomityö
   Food quality control is an important issue in wholo production chain, from soil to consumer. We have examined the usage of near-infrared spectroscopy in analysis of Finnish agriculture products, such as ...
  • Nelitahtimoottorien kaasukonversioprojektien kehittäminen LEAN menetelmällä 

   Rantatalo, Kai (2015)
   Diplomityö
   Wärtsilän huollon projektit osasto on toteuttanut kaasukonversioprojekteja 10 vuotta 4-tahtimoottori-installaatioille vaihtelevalla menestyksellä, kun mittareina käytetään toimitusaikaa, budjettia ja asiakastyytyväisyyttä. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.