Selaus Oppiaineen mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityötAutomaatiotekniikka

  • Architecture Exploration and Validation of an Embedded System using a Model-Based Design Approach 

   Vikström, Peter (2007)
   Diplomityö
   New technology and especially the technology development going on in the area of programmable integrated circuits supporting both soft- and hardcore processors and a variety of different IP blocks and interfaces enable ...
  • Data collector for industrial sanding machines 

   Iltanen, Vesa (2019)
   Diplomityö
   The purpose of this thesis was to develop an IoT device for a company called Mirka Ltd. The IoT device is designed for data collection from sanding machine and sending data to the server for later analysis. The IoT device ...
  • Decentralized Machine Learning for Autonomous Ships in Distributed Cloud Environment 

   Reijonen, Joel (2018)
   Diplomityö
   Machine learning is a concept where a computing machine is capable to improve its own performance through experience or training. Machine learning has been adopted as an optimization solution in broad field of information ...
  • Development and testing of IEC 61850 network interference equipment - a case study 

   Björk, Mathias (2014)
   Diplomityö
   As the number of intelligent electronic devices (IEDs) is increasing in substation automation systems (SAS), the IEDs have often been extended with network communication conforming with the IEC 61850 standard, where the ...
  • ENERGIAHALLINNNAN VAATIMUKSET –HKSCAN OY 

   Savolainen, Ville (2016)
   Diplomityö
   Broilerin teurastamolla kulutetaan energiaa monissa eri käyttöhyödykkeiden muodoissa, kuten esimerkiksi sähköä lämpimän veden tuottamiseen, hiilidioksidia pakkaus- ja tainnutuskaasuihin sekä paineilmaa laitteiden toimintaan. ...
  • Energy Harvesting Solution for the UWASA Node: Applications for Wind Turbine Monitoring 

   Höglund, Thomas (2014)
   Diplomityö
   The aim of this thesis was to develop an energy harvesting solution for the UWASA Node for wind power station applications. Energy harvesting is the process by which small amounts of ambient energy is collected for use by ...
  • Enhancing a Neurosurgical Imaging System with a PC-based Video Processing Solution 

   Koivuporras, Kari (2011)
   Diplomityö
   This work presents a PC-based prototype video processing application developed to be used with a specific neurosurgical imaging device, the OPMI® PenteroTM operating microscope, in the Department of Neurosurgery of Helsinki ...
  • Evaluation of SystemVerilog and Constrained Random Verification for Digital Designs 

   Berg, Kim (2018)
   Diplomityö
   The Field Programmable Gate Array is a device that consists of configurable logic, on chip-memory and often functionality that is fixed into silicon, such as hardware multipliers or transceivers for peripheral communication. ...
  • FPGA-tekniikan opetuksen kehittäminen 

   Nurmi, Otto (2015)
   Diplomityö
   Digitaalitekniikan käytön yleistyminen teknisissä tuotteissa ja sovelluksissa yhä etene-vässä määrin tulee myös tekniikan alan korkeakoulutuksessa ottaa huomioon. Teknisissä tuotteissa digitaalitekniikkaa käytetään esimerkiksi ...
  • Frequency Estimation in Modern Protection Relays 

   Suomi, Frej (2007)
   Diplomityö
   This thesis had two goals, first to provide an evaluation scale and simulation framework usable for power grid frequency estimation method simulation and secondly to provide test results of the most promising methods using ...
  • Implementation of Genetic Algorithms on an FPGA Ethernet Tester 

   Järn, Staffan (2014)
   Diplomityö
   In electrical substation automation systems (SAS), intelligent electronic devices (IED) communicate over Ethernet within the IEC 61850 standard. The main objective of the standard is to bring compatibility, security and ...
  • IoT-sovelluksen toteutus, käyttöasteen seuranta 

   Yli-Luukko, Jaakko (2017)
   Diplomityö
   Tuotantoa tehostettaessa on tärkeää mitata laitteiden todellinen käyttöaste. Kun tiedetään, miten koneita käytetään ja mihin aika kuluu, voidaan myös löytää parannuskohteita. Kun saadaan parannettua koneiden käyttöastetta, ...
  • Kaustistamon ylemmän tason säädöt ja tehdasvertailu 

   Siponen, Seppo (2007)
   Diplomityö
   Työn tavoitteena on ollut parantaa Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan kaustistamon ohjattavuutta tekemällä ylemmän tason ohjaukset kaustisoinnin tärkeimmille säädöille. Työn kirjallisuusosassa tarkastellaan benchmarkingarviointia, ...
  • KUULAPELI / LabVIEW-konenäkötoteutus 

   Tupamäki, Ismo (2007)
   Diplomityö
   Työssä toteutettiin kuulapeli, jossa kuulaa liikutetaan neliön muotoisen tasopinnan kaltevuutta muuttamalla. Peli on moottoroitu ja ohjauksessa voidaan käyttää LabVIEW -tietokoneohjelmaa, joka on toteutettu graafisella ...
  • Kuulapeli: LabVIEW-toteutus 

   Niemi, Juha Tuomas (2006)
   Diplomityö
   Työssä toteutettiin kuulapeli, jossa kuulaa liikutetaan neliön muotoisen tasopinnan kal-tevuutta muuttamalla. Peli on moottoroitu ja ohjauksessa voidaan käyttää LabVIEW tietokoneohjelmaa, joka on toteutettu graafisella ...
  • Lähi-infrapunaspektroskopian hyödyntäminen elintarvikeprosessissa 

   Pekkala, Jouni (2006)
   Diplomityö
   Lähi-infrapunatekniikka on menetelmä, jolla voidaan selvittää pääasiassa orgaanisen materiaalin mm C-H ja O-H kovalenttisten sidosten värähtelyjä. Tämä värähtely voi tapahtua symmetrisesti tai epäsymmetrisesti. Kun materiaalia ...
  • Near-infrared Spectroscopy in Food Quality Control 

   Rintala, Tommi (2013)
   Diplomityö
   Food quality control is an important issue in wholo production chain, from soil to consumer. We have examined the usage of near-infrared spectroscopy in analysis of Finnish agriculture products, such as ...
  • PID-säätimen optimointi differentiaalievoluutiolla 

   Hanhila, Mika (2015)
   Diplomityö
   Differentiaalievoluutio on uusi optimointimenetelmä, joka soveltuu erinomaisesti PID-säätimen parametrien numeeriseen optimointiin yksinkertaisuutensa ja reaaliaikaisuutensa vuoksi. Tässä tutkimuksessa PID-säädintä optimoidaan ...
  • Producing PID controllers for testing clustering - Investigating novelty detection for use in classifying PID parameters 

   Vesterback, Joni (2013)
   Diplomityö
   PID controllers performance depend on how they are tuned. Tuning a controller is not easy either and many use their experience and intuition, or automatic software for tuning. We present a way to test the quality of ...
  • Testing of displays of protection and control relays with machine vision 

   Rahunen, Krista (2017)
   Diplomityö
   Human-machine interface is the link between a user and a device. In protection and control relays the local human machine interface consist of a display, buttons, light-emitted diode indicators and communication ports. ...