• A combination of active buy-write strategies 

   Karjalainen, Tuomas (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this study is to examine active buy-write strategies and whether a dynamic strike price strategy, a volatility risk premium estimation utilizing strategy and a combination of those active strategies can ...
  • Alennetun arvonlisäverokannan soveltamisedellytykset liikuntapalveluiden myynnissä 

   Barakas, Katerina (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Liikuntapalveluiden arvonlisäverotus on tällä hetkellä ajankohtainen ja kes-kustelua herättävä aihe. Aiheen ajankohtaisuuteen on vaikuttanut etenkin Ve-rohallinnon julkaisema ohje liikuntapalveluiden arvonlisäverokannasta ...
  • Applicability of CAPM and Fama French Three-Factor Model: A Test From Vietnam Stock Market 

   Bach, Quoc Anh (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Capital Asset Pricing Model or CAPM being suggested and developed by Sharpe (1964), Lintner (1965) and Black (1972) is considered one of the functional contributions to Finance. This model believes that risk premium of all ...
  • Apteekin iän, koon, sijainnin, apteekin yhteydessä toimivan osakeyhtiön ja väestön määrän vaikutus apteekin kannattavuuteen 

   Kekkonen, Kati (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko apteekin iällä, koolla, sijainnilla, apteekin yhteydessä toimivalla osakeyhtiöllä ja väestön määrällä vaikutusta apteekkien kannattavuuteen. Teoriaosuudessa selvitetään, ...
  • Arvosijoittamisen tuottavuus Suomen osakemarkkinoilla – Yrityskoon vaikutus arvopreemioon 

   Isokääntä, Joona (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman taustalla on tehokkaiden markkinoiden hypoteesin pitävyys. Markkinoiden ollessa tehokkaat poissulkee se sijoittajan mahdollisuuden saada epänormaalejatuottoja osakemarkkinoilla. Arvosijoittaminen on kuitenkin ...
  • ASSESSING THE CONFORMITY OF CRYPTOCURRENCY MARKET DATA WITH BENFORD’S LAW 

   Wist, Henrik (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   The cryptocurrency markets have experienced a drastic increase in trading volume and prices since the global realization of blockchain technologies’ potential in the mid-2017. The market capitalization of the cryptocurrency ...
  • Asunto-osakesijoittaminen Suomessa. Tarkastelussa Hämeenlinna, Joensuu, Rovaniemi ja Vaasa 

   Hepola, Hanna (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia asuntosijoittamista yleensä sekä asioita, jotka tekevät sijoitusasunnosta kannattavan. Työ on rajattu tutkimaan nimenomaan asunto-osakesijoittamista ja siihen on valittu neljä eri kaupunkia ...
  • Benefits of Volatility Spread Trading on QQQ 

   Nummela, Markus (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study is focused on one particular option strategy, volatility spread trading strategy. There are a large number of academic studies done and evidence about the profitability of volatility spread trading and whether ...
  • Betting Against Beta - Case OMX Helsinki 

   Paananen, Tomi (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   One of the most famous theories in finance is the Capital Asset Pricing Model – a theory which is shown not to hold in empirical tests. The failure of the model and the abnormal performance of low-beta assets relative to ...
  • CEO Characteristics and Firm Performance 

   Lindeman, Tuomas (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   CEOs of large companies have a lot of power in the company-wide hierarchy and their actions are followed closely by the news media, financial analysts and private investors, for instance. For this reason, they are interesting ...
  • CEO Compensation and Firm Performance: Evidence from the S&P 500 1993–2016 

   Eliala, Tuomas (11.08.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   This master’s thesis paper examines the relationship between CEO compensation and firm performance in the United States stock market S&P 500. Corporate governance has been an essential topic in an accounting and finance ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Combining Value and Momentum: Nordic Evidence 

   Huhta-Halkola, Topi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   This Master´s thesis examines whether value and momentum strategies have been profitable in the Nordic stock markets from 1993 to 2017 and if combining the value and momentum can improve the pure-play strategies. Additionally, ...
  • COMPERATIVE ANALYSIS: performance and possibility of bankrupt in banking sector of Finland, China and Bangladesh. 

   Aktaruzzaman, Md (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this thesis is to study and compare bank performance, bank profitability and the possibility of bankrupt in the banking sector of selected three countries such as Finland, China and Bangladesh. Especially ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen tilintarkastuksessa 

   Mäkiluoma, Antti (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on tutkia data-analytiikan hyödyntämistä tilintarkastuksessa. Tutkielmassa tutkitaan, miten data-analytiikkaa hyödynnetään tällä hetkellä tilintarkastuksessa, kuinka sitä hyödynnetään ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.
  • DIVIDEND YIELD INVESTMENT STRATEGIES: Empirical Evidence from the S&P 500 index 

   Juvonen, Roope (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study analyzes the performance of different dividend yield strategies against the S&P 500 index. Time period for the study is from the year 2001 to the year 2017. Dividend yield strategies used in the study are commonly ...
  • Do successful CEOs gain more post-tenure outside directorships? 

   Rahikkala, Mikko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää vaikuttaako yhtiön menestys toimitusjohtajan mahdollisuuksiin saada jäsenyyksiä muiden yhtiöiden hallituksista, kun ura toimitusjohtajana on ohi. Suurin osa toimitusjohtajista ...
  • Does gender diversity in the boardrooms affect bank financial performance: Evidence from European banks. 

   Tikka, Noora (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Traditionally the financial sector has been led by men but during the 21st century gender diversity has increased also in the financial sector. Due to the banks' important role in society, it is essential that banks are ...
  • Does the Incorporation of ESG Criteria Lead to Superior Financial Performance? 

   Saarteinen, Salla (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   During the past decade, socially responsible investing has become a rapidly growing phenomenon in the financial industry that has caught the attention of socially and environmentally conscious investors and firms. The ...
  • EMUN VAIKUTUKSET TALOUSKASVUUN 

   Sarkkinen, Jesse (2019)
   Pro gradu - tutkielma 
   Kirjallisuudessa on kiistelty, paljonko valuuttaunionin perustaminen vaikuttaa sisämarkkinoiden kauppaan, koska ensimmäiset tutkimukset arvioivat sen jopa triplaavan kaupan määrän. Kaupan kasvulla taas on todettu olevan ...
  • Energiatodistusluokan vaikutus asunto-osakkeen arvoon 

   Talonen, Lauri (08.10.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Energiatodistus on Euroopan unionin direktiivin johdosta nykyisin pakollinen kaikissa asuinrakennuksissa Suomessa. Todistus pitää myös näyttää ostajalle asuntojen kaupanteon sekä vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus ...
   Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.