• DIVIDEND YIELD INVESTMENT STRATEGIES: Empirical Evidence from the S&P 500 index 

   Juvonen, Roope (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   This study analyzes the performance of different dividend yield strategies against the S&P 500 index. Time period for the study is from the year 2001 to the year 2017. Dividend yield strategies used in the study are commonly ...
  • Does capital structure affect the performance of startups? The Finnish evidence 

   Mutila, Miika (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   This thesis examines the capital structure impacts on the performance of Finnish start-ups. The literature has documented the pecking order theory as being the most suitable capital structure theory to use to explain ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • ESG impact on firm profitability, valuation and cost of debt - Nordic evidence 

   Manner, Tuomas (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Burning of fossil fuels, using child labor or failing of internal control procedures are just a few examples of corporate responsibility matters that have become essential in today’s business world. Increasing amount of ...
  • Finanssikriisin vaikutukset Italian ja Ranskan pankkisektoreihin 

   Kuhalampi, Karri (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Vuoden 2017 aikana tiedotusvälineissä uutisoitiin tasaisin väliajoin Italian pankkisektorin heikosta tilasta. Italian pankkisektorin tarkempi tutkiminen viime vuosikymmenen alusta nykyhetkeen on siten erittäin ajankohtaista, ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Good CEO – Female CEO? 

   Järvinen, Camilla (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   The purpose of this thesis is to study differences between female and male CEOs and to examine whether CEO’s gender has explanatory power over firm performance. The prior research has documented a relationship between top ...
  • Henkilöstökustannuksiin kohdistuvien leikkausten vaikutus osakemarkkinoissa 

   Puntila, Eva (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, vaikuttavatko henkilöstöön kohdistuvat leikkaukset yrityksen osakkeen arvoon. Tarkemmin sanottuna tutkielma tutkii miten sijoittajat reagoivat leikkaustoimenpiteisiin ja eroavatko ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Impact of crude oil volatility on stock returns: Evidence from Southeast Asian markets 

   Vu, Thanh Nam (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The study investigates the connection between international oil indices and Southeast Asian stock markets. The outcomes of both employed models, namely EGARCH and GARCH-jump, confirm the significant oil-stock linkage in ...
  • Keskeinen oikeudellinen sääntely kuluttajaan kohdistuvassa verkkomarkkinoinnissa 

   Jäntti, Lauri (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Yhteiskunnan digitalisoituessa on Internet-verkosta tullut yksi keskeisimmistä markkinointikanavista kuluttajakaupassa. Tekninen kehitys on mahdollistanut uusien digitaalisten palveluiden luomisen ja samalla markkinoijat ...
  • Käänteinen asuntolaina - kiinteistövarallisuuden hyödyntäminen kulutuksessa 

   Honkilahti, Antti-Veikko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomessa on perinteisesti arvostettu sekä velattomuutta että omistusasumista, jonka myötä ihmiset säästävät merkittäviä summia kiinteään omaisuuteen omistusasunnon muodossa. Omistusasumiseen kannustavat lisäksi ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • LIKELINESS OF PENALTIES IN CASE OF FAILURE TO REPORT EXISTING INTERNAL CONTROL WEAKNESSES 

   Mäkelä, Niko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Sarbanes-Oxley Act (SOX) was passed in 2002 to increase corporate responsibility and to help restore investors trust in capital markets after several large accounting scandals related to lack of effective internal controls. ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Nykyisen budjetointitavan vaikutus organisaatioiden suhtautumiseen budjetointiin sekä siitä luopumiseen 

   Savolainen, Saija (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassa tarkastellaan budjetointia ja erityisesti perinteiseen budjetointiin kohdistettua kritiikkiä sekä Beyond Budgeting -menetelmää, eli budjetoinnista luopumisen jälkeistä johtamismallia. Perinteiset budjetointitavat ...
  • Option-like Behavior of Value Strategies in Bear Markets – Evidence from the US Stock Market 

   Ruokoja, Lasse (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Value investing is an investment paradigm according to which value stocks earn higher returns than growth stocks. The value premium (the outperformance of value stocks over growth stocks) has been documented in numerous ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osakkeiden myyntikulujen vähennysoikeus arvonlisäverotuksessa – Konsernin liiketoimintalähtöinen uudelleenjärjestely 

   Hattari, Arttu (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, missä tilanteissa osakkeiden myyntikulut voidaan katsoa arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisiksi hankinnoiksi. Hankinnat ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia, kun ne kohdistuvat ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Osingon muutoksen vaikutus osakkeen tuottoon 

   Marttila, Lauri (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osingot ovat käytännössä ainoa kassavirta, joita sijoittajat voivat saada myymättä osakkeitaan. Koska osingonmaksu ei ole yritykselle pakollista, on selkeää että tämä kesken sijoituksen saatava kassavirta houkuttelee ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Performance of Finnish Hedge Funds, evidence from the financial crisis and post-crisis period 

   Konkarikoski, Oskari (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Hedge funds are alternative investment vehicles which aim at absolute returns in every market situation and impose active trading strategies. Hedge funds are less regulated than traditional mutual funds and therefore they ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • POSITIIVISEN LUOTTOTIETOREKISTERIN EDUT 

   Tervo, Jaakko (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kriittisesti positiivisen luottotietorekisterin hyötyjä sekä kuluttajille että lainanantajille. Tutkimuksessa keskitytään viime aikaisiin muutoksiin eurooppalaisessa ja suomalaisessa ...
  • Pääomarakenteisiin vaikuttavat tekijät perheyrityksissä 

   Kovanen, Otto (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tarkoituksena oli tutkia mitkä tekijät vaikuttavat velkaantumiseen Helsingin pörssiin listatuissa perheyrityksissä. Aihe on ollut kansainvälisen mielenkiinnon kohteena viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta ...
  • Rotaation vaikutus tilintarkastuksen laatuun 

   Rinta-Lusa, Laura (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia päävastuullisen tilintarkastajan rotaation vaikutusta tilintarkastuksen laatuun suomalaisella aineistolla. Tilintarkastusala on ollut suuren huomion keskipisteenä pitkään ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Short- and long-term performance of Chinese initial public offerings 

   Näsi, Tuomas Aleksi (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   The debate around initial public offering underpricing phenomenon of Chinese stock markets has quieted down from its top years of beginning of 2000s. There are only a few research papers written about the time period after ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
  • Startup-yritysten konkurssin ennakointi Suomessa 

   Kaulio, Keijo (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Viime vuosina startup-yrityksiä on perustettu lukuisia ympäri maailmaa. Suomessakin startup-yrityksistä ja niiden merkityksestä Suomen taloudelle puhutaan erittäin paljon. Tosiasia kuitenkin on, että suurin osa startup-yrityksistä ...
   Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.