"Ylinen, Elisa" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Konsertti elämyksenä. Kuinka musiikkia kulutetaan. 

   Ylinen, Elisa (2002)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielma tarkastelee konserttia kulutuksellisena kokemuksena ja elämyksen tuottajana. Tutkimusongelmaa lähestytään kuluttajakäyttäytymisen teorian kautta. Aluksi tarkastellaan yleisemmin kulttuurin kuluttamista ja sitten ...