"Yliluoma, Ari" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Ydinosaamiset pk-yrityksessä 

   Yliluoma, Ari (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Resurssi- ja osaamislähtöiset strategiaopit ovat nousseet keskeiseen asemaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Erityisesti Prahaladin ja ja Hamelin artikkeli ydinosaamisista vauhditti voimakkaasti kehitystä osaamislähtöisten ...