• Virtuaaliympäristö sairaalasuunnittelussa 

      Yli-Karhu, Tiina (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tässä opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata virtuaaliympäristön käyttöä sairaalasuunnittelussa. Virtuaaliympäristönä on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sijaitseva CAVE-tila (Cave Automatic Virtual Environment), jonne oli ...