• Tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja paikallinen kehittäminen Alajärvellä 

      Yli-Juuti, Matias (2015)
      Pro gradu - tutkielma 
      Hajanaisen yhdyskuntarakenteen problematiikka on noussut erityisen laajasti esille globaalien ilmasto-ongelmien myötä. Pitkistä etäisyyksistä johtuvasta yksityisautoilun runsaasta määrästä seuraa huomattavia kasvihuonepäästöjä. ...