• Uudistuva osinkoverotus 

      Yli-Isotalo, Mikko (2005)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tavoitteena on selvittää osingonjaon verokohtelu sekä osinkoja ja-kavien yhtiöiden että niitä saavien osakkeenomistajien kannalta. Tutkielman alussa käsitellään osinkoverouudistuksen taustoja ja sen seurauksia ...