• Mentorointi - mahdollisuus opiskelijalle 

      Yli-Hynnilä, Tiina (2013)
      Pro gradu - tutkielma 
      Mentoroinnista on tullut yhä suositumpi henkilöstön kehittämismenetelmä ja sitä on myös alettu käyttää korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Opiskelijamentoroinnissa aktorina toimii yleensä opiskelija ja mentorina ...