• Suomeen sijoittavien osake- ja vipurahastojen suorituskyky 1997-2000 

      Yli-Honkola, Markus (2002)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tarkoitus oli selvittää Suomeen sijoittavien osake- ja vipurahastojen suorituskykyä vuosina 1997-2000. Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli vipurahastojen sijoittuminen osakerahastoihin nähden. Empiirisessä ...