• Ei alaisia ja esimiehiä erikseen - Miten Y-sukupolven esimies johtaa? 

      Yang, Tessa (2016)
      Pro gradu - tutkielma 
      Vanhempien sukupolvien jäädessä eläkkeelle, on Y-sukupolvelaisten vuoro siirtyä esimiesasemiin. Y-sukupolven johtamistyyli on ajankohtainen aihe juurikin tämän vuoksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten Y-sukupolven ...