• Oliopohjaisen verkkosimulaattorin mallintaminen ja toteuttaminen. 

      Wikman, Kaj (2004)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkimuksen päätavoite on selvittää oliopohjaisen kehittämismallin soveltavuutta räätälöidyn verkkosimulaattorisovelluksen mallintamiseen ja toteutukseen. Tutkimuksen hypoteesi on, että oliopohjainen kehittämismalli ...