• Kesätyöntekijän motivointi 

   Wickström, Eerik (2010)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmani tavoitteena on selvittää mitkä tekijät motivoivat kesätyöntekijää. Aihe on ajankohtainen, sillä useat kesätyöntekijät ovat suuren osan vuodesta kiinteästi tekemisissä lopputuotteen tai asiakkaiden kanssa ja ...
  • Sukupuolikiintiöt julkishallinnossa – pätevyys paitsiossa henkilövalinnoissa 

   Wickström, Eerik (2015)
   Pro gradu - tutkielma 
   Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) on säädetty estämään suku-puoleen perustuvaa syrjintää ja edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, sekä kyseisessä tarkoituksessa parantamaan naisten ...