• Ikääntyminen ja työ 

      Westerholm, Paula (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Suomalainen työelämä on tilanteessa, jota se ei ole aiemmin kokenut. Alle 45-vuotiaiden työntekijöiden määrä vähenee voimakkaasti ja samanaikaisesti vanhempien ikäryhmien määrä kasvaa. Tämän lisäksi suomalaiset jäävät ...