• Väestönkasvun taloudelliset vaikutukset 

      Wawerek, Jürgen (2003)
      Pro gradu - tutkielma 
      Euroopan väkiluvun arvioidaan laskevan tulevaisuudessa, kun taas USA:n väkiluvun arvioidaan nousevan. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa väestönkasvun taloudellisia vaikutuksia Euroopan ja USA:n näkökulmista. ...