"Wawerek, Heinz-Jürgen" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Korot, inflaatio ja korkoero osaketuottojen indikaattoreina Suomessa 

   Wawerek, Heinz-Jürgen (2004)
   Pro gradu - tutkielma 
   Perinteisten osakkeiden arvonmääritysmallien diskonttovaikutuksen perusteella korkojen ja osaketuottojen välisen suhteen tulisi olla negatiivinen eli korkojen laskiessa osaketuottojen tulisi nousta ja päinvastoin. Vähemmälle ...