• Features of Crossover Literature - Analysis of Reader Responses 

      Wahlberg, Camilla (2019)
      Pro gradu - tutkielma 
      Denna undersökning analyserar vuxna läsares reaktioner till litteratur ursprungligen riktad mot barn genom att analysera nätbaserade bokrecensioner av C.S. Lewis Berättelsen om Narnia och Philip Pullmans trilogi Den mörka ...