"Vuorinen, Sanna" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen organisaatiossa 

   Vuorinen, Sanna (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistä terveydenhuollon organisaatiossa aikuispotilaan perheen tukemisen näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat päiväkirurgisen aikuispotilaan perhe ja ...