"Vuorinen, Paula" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Naisten hallitusjäsenyyden vaikutus yrityksen suorituskykyyn 

   Vuorinen, Paula (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Naisten aseman ja tasa-arvon kehitystä seurataan Suomessa sekä yhteiskunnallisesti että liike-elämän kannalta. Joissakin maissa on käytössä pörssiyhtiöissä lakisääteiset hallituskiintiöt naisjäsenille ja tämä keskustelu ...