"Vuorinen, Eeva-Maria" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Teater i det tvåspråkiga Vasa 

   Vuorinen, Eeva-Maria (2006)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkimukseni aiheena on ollut Teatteri kaksikielisessä Vaasassa. Tarkoituksena on ollut tutkia teatterissa kävijöitä Vaasassa kielellisestä ja vertailevasta näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat olleet Wasa teaterissa ja ...