• Karismaattinen Johtajuus Kiinassa 

      Vuori, Antti (2019)
      Pro gradu - tutkielma 
      Ensimmäinen lokakuuta 2019, Kiinan kansantasavalta saavuttaa 70 – vuoden iän. Vaikka Kiinan kommunis-tinen puolue on hallinnut Kiinaa lähemmäs sata vuotta, ei Kiinan olemassaolo ja sen historia rajoitu tälle verrattain ...