• Asiantuntijapalveluiden käyttö suomalaisissa pienyrityksissä 

      Vuorenpää, Johannes (2017)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää kuinka paljon suomalaiset pienyritykset käyttävät ulkoisia asiantuntijapalveluita ja mitkä tekijät vaikuttavat näiden palveluiden käyttöön. Suomalaisessa ympäristössä ...