"Vuorenpää, Johannes" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Asiantuntijapalveluiden käyttö suomalaisissa pienyrityksissä 

   Vuorenpää, Johannes (2017)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää kuinka paljon suomalaiset pienyritykset käyttävät ulkoisia asiantuntijapalveluita ja mitkä tekijät vaikuttavat näiden palveluiden käyttöön. Suomalaisessa ympäristössä ...