"Vuorela, Eveliina" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • SVOP-rahasto 

   Vuorela, Eveliina (2011)
   Pro gradu - tutkielma 
   Osakeyhtiölakia uudistettaessa pyrittiin entistä joustavampaan ja selkeämpään lainsäädäntöön. Uudistuksen tavoitetta auttoi osaltaan uuden sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston (SVOP-rahaston) mukaan ottaminen omaan ...