• Diakonia- ja sosiaalityöntekijän osaaminen johtamisen välineeksi 

      Voivalin, Kaarina (2008)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielmassa pyritään löytämään sellaisia diakonia- ja akuissosiaalityöntekijän osaamista kuvaavia tunnuslukuja ja mittareita, joilla näiden ammattialojen työntekijöiden osaamista voidaan mitata. Lisäksi perehdytään ...