• Hajautetun tuotannon suojareleistyksen toiminnalliset vaatimukset 

      Voima, Sampo (2009)
      Diplomityö
      Hajautetun tuotannon lisääntyessä kasvaa myös tarve kehitellä entistä kattavampia hajautetun tuotannon suojausratkaisuja. Perinteiset menetelmät hajautetun tuotannon suojaamiseen eivät kata kaikkia mahdollisia ongelmatilanteita. ...