"Valkealahti, Tarja" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Työhyvinvointi päiväkotityöntekijän jaksamisen perustana 

   Valkealahti, Tarja (2012)
   Pro gradu - tutkielma 
   Työhyvinvoinnilla on keskeinen rooli työssäjaksamisella. Lasten päiväkodeissa työskentelee monenikäi-siä työntekijöitä joten työhyvinvointiin kannattaa kiinnittää huomiota. Varhaiskasvatustyössä työtä tehdään omalla ...