"Vaismaa, Timo" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Yrityssaneerauksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät 

   Vaismaa, Timo (2016)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielman tavoitteena on selvittää erilaisten taloudellisten muuttujien vaikutusta yrityssaneerauksen onnistumisen ennustamiseen. Yrityssaneerauksessa taloudellisiin vaikeuksiin joutunutta yritystä autetaan tilapäisesti, ...