"Vainio, Teemu" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Konsultointipalveluiden vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen 

   Vainio, Teemu (23.09.2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Lainsäätäjät ovat usein nähneet tilintarkastajien tarjoamien konsultointipalveluiden vaarantavan tilintarkastajan kyvyn toimia riippumattomasti. Tilintarkastuksen epäonnistumiset muun muassa Enronin ja WorldComin tapauksissa ...