"Välimäki, Simo" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Raskaan kaluston kestävyys ja huollontarve biokaasukäytössä 

   Välimäki, Simo (31.03.2021)
   Diplomityö
   Liikennesektori on yksi haastavimmista ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjen tekijöistä, sillä lähes koko Suomen tieliikenne on riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Suomen tieliikenteen kasvihuone ...