• Harmaa talous rakennusalalla 

      Uotila, Arko (2012)
      Pro gradu - tutkielma 
      Harmaa talous on ollut pitkään mukana liiketoiminnassa ja nostanut aika ajoin päätään noususuhdanteessa ja korostunut laskusuhdanteessa. Sillä on suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia, niin veropoliittisesti kuin ...