"Takala, Pirjo" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Projektit hyvinvointiyhteiskunnan toimintamallina 

   Takala, Pirjo (2005)
   Pro gradu - tutkielma 
   Projektit uutena toimintamallina ovat yleistyneet viime vuosien aikana. Projektien yleistyminen kertoo yhteiskunnallisesta muutoksesta. Jo historian tarkastelu osoittaa, että eri aikoina on kehitetty uusia toimin-tatapoja ...