"Sykkö, Hanna" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Osaamisen hyödyntäminen yksityisessä terveydenhuollossa 

   Sykkö, Hanna (2018)
   Pro gradu - tutkielma 
   Suomalainen terveydenhuolto on valtavan palvelurakenneuudistuksen keskellä. Yhteiskunnalliset, toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset ,sekä kiristyvä kilpailu ja odotukset paremmista palveluista ja tuottavuudesta, ...