• RAHANPESUN ESTÄMISEN KONTROLLITOIMENPITEIDEN VALVONTA 

      Saari, Josetta (2017)
      Pro gradu - tutkielma 
      Sisäinen valvonta voidaan määritellä prosessiksi, jonka saavat aikaan organisaation hallitus, johto ja muu henkilöstö, ja jolla pyritään organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Kasvanut pankkisääntely lisäksi edellyttää ...