• Kahdenvälisen kommunikoinnin ongelmat verkostosuhteissa 

      Paimela, Markus (2003)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielmassani tarkastelen verkostosuhteissa tapahtuvaa viestintää ja kommunikaatiota. Teoreettisena viitekehyksenä ovat siis verkostot ja tarkastelen sitten vuorovaikutusta osana verkosto ilmiötä. Teoria osuudessa tarkastelen ...