"Paimela, Markus" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Kahdenvälisen kommunikoinnin ongelmat verkostosuhteissa 

   Paimela, Markus (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tutkielmassani tarkastelen verkostosuhteissa tapahtuvaa viestintää ja kommunikaatiota. Teoreettisena viitekehyksenä ovat siis verkostot ja tarkastelen sitten vuorovaikutusta osana verkosto ilmiötä. Teoria osuudessa tarkastelen ...