• Sähköverkon valvontamallin muutosten vaikutus Seiverkot Oy:lle 

      Paavola, Janne (2018)
      Diplomityö
      Sähköverkkoliiketoiminta on Suomessa tarkkaan säädeltyä, koska sähköverkkoyhtiöt toimivat alueellaan monopoliasemassa. Yhtiöille sallitaan monopoliasema, koska näin saavutetaan yhteiskunnalle kustannustehokkain tilanne. ...