• Verbförråd hos språkbadselever. En studie om könsskillnader 

      Paavola, Hanna (2007)
      Pro gradu - tutkielma 
      Aiemmat tutkimukset osoittavat eroja verbien käytössä tyttöjen ja poikien välillä. Tyttöjen on todettu suosivan verbejä poikia enemmän. Tytöt käyttävät rauhallisia teonsanoja, kun taas pojat suosivat aktiivista toimintaa ...