• Immateriaalioikeuksien verokohtelusta 

      Paananen, Auvo (2005)
      Pro gradu - tutkielma 
      Työni lähtökohtana on ollut aineettomien oikeuksien eli niin sanottujen immateriaalioikeuksien kirjanpidollinen ja verotuksellinen käsittely. Olen myös käsitellyt immateriaalioikeuksia, jotka kuuluvat varallisuusoikeuksiin ...