• Toimintolaskennan hyödyt budjetoinnissa 

      Paalanen, Kerstin (2003)
      Pro gradu - tutkielma 
      Tutkielman tavoitteena on selvittää toimintolaskennan tuomia hyötyjä budjetoinnissa. Siksi haetaan toimintolaskennan ja toimintojohtamisen yhteyksiä budjetointiin. Lisäksi vertaillaan kyselyn avulla toimintolaskentaa ...