• Kehitysavun antajan talouskasvun yhteys annettuun apuun 

      Paakkanen, Eetu (2017)
      Pro gradu - tutkielma 
      Pro gradu -työssä tutkitaan virallisen kehitysavun antajamaiden talouskasvun muutosten yhteyttä annettuihin apumääriin lyhyellä aikavälillä. Lisäksi tut-kielmassa pyritään antamaan kattava kuva virallisen kehitysavun ...