"Olson, Johanna" - Selaus tekijän mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

  • Molekyylin rakenteen esittäminen vierekkyysrelaatioilla 

   Olson, Johanna (2003)
   Pro gradu - tutkielma 
   Tässä tutkimuksessa on selvitetty, voiko molekyylien rakennetta esittää käyttäen vie-rekkyysrelaatioita, jotka on määritelty väitöskirjassa Wanne, Merja (1998). Adjacency Relation Systems. Vaasa: Acta Wasaensia. ...